Basque

Name of the language

Hizkuntzaren izena

Basque

Euskara

Total number of speakers

Hiztun-kopurua guztira

751,500

 

Number of native spakers

Lehen hizkuntza euskara dutenen kopurua

479,400

Geographical area

Eremu geografikoa

Basque Autonomous Community (BAC), Navarre and Northern Basque Country (NBC)

Euskal Autonomia Erkidegoa EAE, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria (IEH)

Language family

Hizkuntza-familia

None

Familiarik ez

Status of the language

Hizkuntzaren estatusa

Official in the BAC, official in the Basque speaking area of Navarre, and not official in the NBC

Ofiziala EAEn, ofiziala Nafarroako eremu batzuetan, eta ez ofiziala IEHn

Fields of use

Erabilera-arloak

Used in all social areas: writing and oral use in public administration, judiciary, education (all levels), health services, media, leisure, cultural and social life, and in socio-economics (according to the level of formalization in each of the territories of Basque).

Gizartearen alor guztietan: idatzizko eta ahozko erabilera herri-administrazioan, justizian, hezkuntzan (maila guztietan), osasun-arloan, hedabideetan, aisialdian, kultura- eta gizarte-bizitzan, eta esparru sozioekonomikoan (euskararen lurralde bakoitzean dagoen ofizializazio-mailaren arabera)

Member(s) of the NPLD

NPLDko kide diren erakundeak

Full members:

Bizkaiko Foru Aldundia |Government of Bizkaia

Eusko Jaurlaritza Basque Government

Nafarroako Gobernua | Government of Navarre

Associate members:

Aurten Bai Fundazioa | Aurten Bai Foundation

Soziolinguistika Klusterra | Sociolinguistics Cluster

Year of source

2016 (population aged 16 or over)

Back to All Languages
This website is using cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this.