Hungarian

Name of the language

Nyelv megnevezése

Hungarian

Magyar

Total number of speakers

A magyar nyelvet ismerők száma

1,227,600

Regulated by

Szabályozások

Constitution of Romania; Local Public Administration Law (2002); Education Law (2011).

Románia Alkotmánya, Helyi Közigazgatási Törvény (2002), Oktatási Törvény (2011).

Geographical area

Földrajzi elterjedettsége

Transylvania, Partium, Banat (Romania)

Erdély, Partium, Bánság (Románia)

Language family

Nyelvcsalád

Finno-Ugric

Finnugor

Status of the language

A nyelv státusa

Recognition as Minority Language in the European Charter for Regional or Minority Languages (Romania ratification of the Charter in 24 October 2007).

A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája által elismert kisebbségi elv (a Chartát Románia 2007. október 24-én ratifikálta).

Status at the University

A nyelv státusa a felsőoktatásban

Language of University Training ; Language of Teacher Training in Primary and Secondary Teacher Education.

A felsőoktatás nyelve; Tanítóképzés és tanárképzés nyelve.

Fields of use

Nyelvhasználat területei

Oral use and in writing in public administration, judiciary, education, media, with the limitations imposed by internal legislation.

Szóbeli és írásbeli használat a közigazgatás, igazságszolgáltatás, oktatás, média területén, a jogi keret által szabott korlátok között.

Member of the NPLD

NPLD tagszervezet

Associate member: Partiumi Keresztény Egyetem | Partium Christian University

Year of source

Forrás éve

2011

Back to All Languages
This website is using cookies
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By using this website, you agree to this.